Om oss

Svenska Facilitatornätverket (SFN) är ett ideellt nätverk för alla som praktiserar facilitering och vill träffa andra inom området och utbyta erfarenheter.

Vi träffas fyra gånger om året för att fördjupa oss inom olika delar av facilitering som metoder, gruppdynamik, kreativitet, besvärliga situationer och facilitatorrollen med mera.

Våra träffar är i högsta grad interaktiva och för det mesta handlar det om att prova på och reflektera tillsammans med andra facilitatorer.

 

Vi nätverksmedlemmar representerar både stora och små organisationer från privat verksamhet och offentlig sektor.

Som medlem förväntas vi alla bidra i nätverket med exempelvis idéer, kunskap, workshopledning vilket gör att nätverket ständigt utvecklas!

Så blir du medlem

Du anmäler dig enklast genom att fylla i vårt formulär.

Medlemsavgiften är 1 000 kronor/per år.

Som medlem kan du bjuda in gäster till en nätverksträff vardera utan betalning.

 

Som medlem får du tillgång till vår slutna Facebookgrupp där vi tipsar, inspirerar och hjälper varandra med metoder och verktyg.

Svenska Facilitatornätverket